Doručenie Dovoz zdarma od 69,00 €
Návrat Návratnosť 2 roky zadarmo
Často kladené otázky Pomoc a kontakt
Menu
Moja motorka Motorka
Môj účet Pripojenie
Menu

Rozdeliť spôsoby platby

Motoblouz vám ponúka možnosť zaplatiť za nákupy 3x, 4x alebo 10x (v závislosti od oprávnenosti)
1. Ponúkané platobné riešenia
Platobné riešenia Minimálny nákup Maximálny nákup Poplatky (ako % z celkovej sumy objednávky) Príklady
3x (FLOA)* 50,00 € 6 000,00 € Zadarmo Pri kúpe 129,00 €: príspevok 43,00 €, po ktorom nasledujú 2 mesačné platby 43,00 €.
Celková splatná suma: 129,00 €
4x (PayPal)* 30,00 € 2 000,00 € 0% Pri kúpe 200,00 €: príspevok 50,00 €, po ktorom nasledujú 3 mesačné platby 50,00 €.
Celková splatná suma: 200,00 €
4x (FLOA)* 50,00 € 6 000,00 € 2,4% Pri kúpe 200,00 €: príspevok 51,20 €, po ktorom nasledujú 3 mesačné platby 51,20 €.
Celková splatná suma: 204,80 €
10x (FLOA)* 200,00 € 3 000,00 € 6,5% Pri kúpe 500,00 € : príspevok vo výške 53,25 € , po ktorom nasleduje 9 mesačných platieb vo výške 53,25 € .
Celková splatná suma: 532,50 €

*podlieha oprávnenosti a prijatiu financujúcim orgánom

DÔLEŽITÉ: pri platbe 10x môže byť potrebný dodatočný overovací systém, ktorý zaručí bezpečnosť a akceptáciu vášho financovania. Potom budete musieť vybrať bankovú inštitúciu a zadať informácie o pripojení. Tento postup je 100% bezpečný, aby bola zaručená ochrana vašich údajov.

2. Osobitné podmienky pre platbu v splátkach

FLOA

3X ZADARMO

Motoblouz vám ponúka možnosť platby v 3 splátkach kreditnou kartou od 50,00 € nákupu. Táto služba je dostupná na motoblouz . Celková suma objednávky bude rozdelená do 3 mesačných platieb. Prvá mesačná platba bude strhnutá po potvrdení objednávky a platbe. Následné mesačné platby sa budú účtovať každých 30 dní od dátumu prvého zaúčtovania. Platí v kontinentálnom Francúzsku a v zámorí.

Túto službu financovania poskytuje náš partner FLOA. Ak si želáte predplatiť túto službu, vaše kontaktné údaje sa potom prenesú do FLOA, ktorá vám po prijatí vášho súboru poskytne splátkový kalendár sumarizujúci výšku rôznych mesačných platieb.

Hneď ako bude Vaša objednávka potvrdená, zaplatíte jasne zobrazenú sumu prvej mesačnej platby. Ostatné mesačné platby vám potom budú účtované na ťarchu podľa plánu platieb, ktorý vám bol oznámený.

4X & 10X

Pri každom nákupe v sume vyššej, ako je požadovaná minimálna výška nákupu (pozri tabuľku vyššie) uskutočnenom vo Francúzsku (vrátane Korziky a zámorských území), má zákazník možnosť zaplatiť za svoju objednávku v 4 alebo 10 splátkach s FLOA . Pri platbe za objednávku zvoľte "Platiť od 4x do 10x", túto službu financovania zabezpečuje náš partner FLOA. Ak si želáte predplatiť túto službu, vaše kontaktné údaje sa potom prenesú do FLOA, ktorá vám po prijatí vášho súboru poskytne splátkový kalendár sumarizujúci výšku rôznych mesačných platieb.

Ihneď po potvrdení objednávky zaplatíte sumu prvej mesačnej platby, ako aj prehľadne zobrazené náklady na financovanie (prepočítané na všetky vaše mesačné platby). Ostatné mesačné platby vám potom budú účtované na ťarchu podľa plánu platieb, ktorý vám bol oznámený.

Všeobecné podmienky floa
FRANCÚZSKO

Platba 3x, 4x kreditnou kartou u nášho partnera FLOA

Náš finančný partner FLOA ponúka platobné riešenia pre vaše nákupy tovarov a/alebo služieb, odložené, v 3 alebo 4 splátkach bankovou kartou. Tieto platobné riešenia sú vyhradené pre fyzické osoby (hlavné osoby) s bydliskom vo Francúzsku, držiteľov bankových kariet Visa alebo MasterCard s dátumom platnosti zodpovedajúcim trvaniu úhrady. FLOA, RCS Bordeaux 434 130 423, ktorej ústredie sa nachádza na adrese Immeuble G7 – 71 Rue Lucien Faure v Bordeaux (33300) a podlieha kontrole Úradu pre obozretnú kontrolu a riešenie problémov (ACPR) 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARÍŽ CEDEX 09 a registrovaná v ORIAS pod číslom 07 028 160 (www.orias.fr).

FLOA si vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť vašu žiadosť o financovanie; máte zákonnú lehotu na odstúpenie od zmluvy 14 dní. Ak chcete zistiť viac, kliknite tu.

Upozorňujeme na skutočnosť, že ak požiadate o platbu za objednávku tovaru a/alebo služieb prostredníctvom týchto platobných riešení, vaše osobné údaje budú odovzdané FLOA Bank na účely preštudovania vašej žiadosti o financovanie, správy vašej úverovej zmluvy. a tam, kde je to vhodné, zotavenie. Pre viac informácií kliknite tu.

Pôžička vás zaväzuje a musíte ju splatiť. Predtým, ako sa zaviažete, skontrolujte svoju schopnosť splácania.

Platba 10X kreditnou kartou u nášho partnera FLOA

Pôžička vás zaväzuje a musíte ju splatiť. Predtým, ako sa zaviažete, skontrolujte svoju schopnosť splácania.

Náš finančný partner FLOA vám ponúka možnosť financovania nákupu tovaru a/alebo služieb na úver. Toto kreditné riešenie je vyhradené pre fyzické osoby (hlavné osoby) s bydliskom vo Francúzsku, držiteľov bankových kariet Visa alebo MasterCard s dátumom platnosti o 6 mesiacov dlhším ako je dátum nákupu. FLOA, RCS Bordeaux 434 130 423, ktorej ústredie sa nachádza na adrese Immeuble G7 – 71 Rue Lucien Faure v Bordeaux (33300) a registrovaná u ORIAS pod číslom 07 028 160 (www.orias.fr).

FLOA si vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť vašu žiadosť o financovanie; máte zákonnú lehotu na odstúpenie od zmluvy. Upozorňujeme na skutočnosť, že ak požiadate o zaplatenie objednávky tovaru a/alebo služieb prostredníctvom tohto úverového riešenia, vaše osobné údaje budú odovzdané spoločnosti FLOA na účely preštudovania vašej žiadosti o financovanie, správy vašej úverovej zmluvy a v prípade potreby vymáhanie.

Príklad nákupu 500,00 € financovaného prideleným kreditom (1) vo výške 446,75 € : Príspevok vo výške 53,25 € , po ktorom nasleduje 9 mesačných platieb (2) vo výške 53,25 € pri pevnej RPMN vo výške 18,55 %, s pevnou úrokovou sadzbou 17,14 %. Celková suma dlžná dlžníkom = 479,25 € vrátane 32,50 € úverových nákladov. (1) Podmienkou prijatia vášho súboru FLOA. Máte zákonnú lehotu na odstúpenie od zmluvy. (2) Orientačný príklad a bez zmluvnej hodnoty vypočítanej na základe prvého dátumu splatnosti 30 dní po dátume financovania. Cenové podmienky platné od 04.08.2023 sa môžu meniť.

BELGICKO
3X ZADARMO

Ak zadáte neplatnú fakturačnú adresu, zobrazí sa správa „nákup nie je možné dokončiť“. V takom prípade skontrolujte, či je zadaná adresa platná.

Náš finančný partner FLOA ponúka platobné riešenia pre Vaše nákupy tovaru a/alebo služieb v 3 splátkach (do dvoch mesiacov) bankovou kartou bez akýchkoľvek poplatkov. Toto platobné riešenie je vyhradené pre fyzické osoby (fyzické osoby) s bydliskom na území Belgicka, držiteľov bankových kariet Visa alebo MasterCard, ktorých platnosť neskončila pred dátumom splatnosti poslednej splátky. FLOA, SA s kapitálom 72 297 200,00 € - RCS Bordeaux 434 130 423, ktorej ústredie sa nachádza na adrese Immeuble G7 – 71 Rue Lucien Faure 33300 Bordeaux, FRANCÚZSKO. Podlieha kontrole Úradu pre obozretnú kontrolu a riešenie krízových situácií (ACPR) 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARÍŽ, FRANCÚZSKO.ORIAS č. 07028160 (www.orias.fr).

FLOA si vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť vašu žiadosť o financovanie; máte zákonnú lehotu na odstúpenie od zmluvy 14 dní. Ak chcete zistiť viac, kliknite tu.

Upozorňujeme na skutočnosť, že ak požiadate o platbu za objednávku tovaru a/alebo služieb prostredníctvom niektorého z týchto platobných riešení, vaše osobné údaje budú odovzdané spoločnosti FLOA na účely preštudovania vašej žiadosti. úverovú zmluvu a prípadne vymáhanie. Pre viac informácií kliknite tu.

PAYPAL 4X

Vaše platby sa uskutočňujú priamo na webovej stránke PayPal prostredníctvom stránok šifrovaných pomocou protokolu TLS (Transport Layer Security). Motoblouz nemá za žiadnych okolností prístup k vašim bankovým údajom.

Pri pokladni si jednoducho vyberte Paypal. Po pripojení k serveru Paypal prejdite nadol a vyberte platbu v 4 splátkach. Výška 4 splátok a poplatky sú prehľadne zobrazené na obrazovke. Rovnako ako pri klasickej platbe cez Paypal je transakcia dokonale bezpečná a Motoblouz .com nemá žiadne informácie o vašich bankových údajoch.