Doručenie Dovoz zdarma od 69,00 €
Návrat Návratnosť 2 roky zadarmo
Často kladené otázky Pomoc a kontakt
Menu
Moja motorka Motorka
Môj účet Pripojenie
Menu

Právne informácie

Úvod
Editor stránky / Manažér publikácií

Editor stránky / Manažér publikácie / Manažér spracovania

Stránka www. motoblouz vydáva spoločnosť D3T distribution SAS s kapitálom 9 195 eur, ktorej sídlo je 72 rue Elie Cartan ZA de la Gare d'Eau 62220 Carvin, Francúzsko zapísaná v obchodnom registri Arras pod číslom 478566250, SIRET 478 506 062 250 , DIČ: FR16 478 566 250

Manažér publikácie

Manažér publikácie

Pán Jérôme Dalidet, generálny manažér

Adresa: 72 rue Elie Cartan, remeselná zóna Gare d'Eau, 62220 Carvin

E-mail: contact[@] motoblouz

Tel: 21.03.43.33.04

Hostiteľ stránky

Hostiteľ stránky

Skupina PICTIME
RCS č. 443 498 571 – Lille Metropolole
SAS so základným imaním 162 592 eur.
Sídlo: Digital Campus – Parc de la Haute Borne, 61 avenue de l’Harmonie v Sainghin-en-Mélantois (59262)
DIČ fr75443498571

Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo

Všetok obsah zobrazený na stránke www. motoblouz (ilustrácie, texty, formulácie, značky, obrázky, videá) je vlastníctvom D3T DISTRIBUTION , jej spolupracovníkov alebo partnerov a sú chránené podľa platných francúzskych a medzinárodných zákonov týkajúcich sa duševného vlastníctva. Akákoľvek reprodukcia, imitácia alebo použitie, čiastočné alebo úplné, obsahu uvedeného na webovej stránke www. motoblouz , bez ohľadu na proces a podporu, podlieha predchádzajúcemu a výslovnému súhlasu vydavateľa.

Akákoľvek reprodukcia, imitácia alebo použitie, úplné alebo čiastočné, obsahu uvedeného na webovej stránke www. motoblouz bez výslovného súhlasu vydavateľa preberá zodpovednosť ich autora za falšovanie, ak sú chránené právom duševného vlastníctva a na základe občianskoprávnej zodpovednosti v akomkoľvek inom prípade. To isté platí pre všetky databázy nachádzajúce sa na webovej stránke www. motoblouz , ktoré sú chránené ustanoveniami zákona z 11. júla 1998, ktoré transponujú do Zákonníka duševného vlastníctva (CPI) európsku smernicu z 11. marca 1996 týkajúcu sa právnej ochrany databáz. Akékoľvek hypertextové odkazy zriadené v rámci webovej stránky www. motoblouz v smere k iným zdrojom prítomným na internetovej sieti, a najmä k jej partnerom, podliehajú výslovnému predchádzajúcemu súhlasu. Vydavateľ tejto stránky nezverejňuje žiadne informácie dostupné prostredníctvom hypertextového odkazu, ktorý nemá žiadne práva týkajúce sa obsahu zverejneného online prostredníctvom uvedených odkazov.

Zákon o ochrane údajov

Zodpovednosť

Vydavateľ nemôže niesť zodpovednosť v prípade zlyhania, poruchy alebo prerušenia, ktoré bránia prístupu na Stránku alebo obmedzujú jej používanie. Používané spojovacie a navigačné zariadenie je výlučne v zodpovednosti jeho používateľa, ktorý musí prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu svojho zariadenia, najmä s ohľadom na vírusové útoky. Vydavateľ odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z podvodného vniknutia tretej strany do modifikácie informácií prezentovaných na stránke www. motoblouz .