Doručenie Dovoz zdarma od 69,00 €
Návrat Návratnosť 2 roky zadarmo
Často kladené otázky Pomoc a kontakt
Menu
Moja motorka Motorka
Môj účet Pripojenie
Menu

Podmienky predaja

1. Všeobecné ustanovenia týkajúce sa týchto všeobecných obchodných podmienok

Tieto všeobecné obchodné podmienky, ďalej len „CGV“, platia pre všetky objednávky uskutočnené na webovej stránke na adrese www. motoblouz, ďalej len „Stránka“, ktorú vydáva spoločnosť D3T DISTRIBUTION , ďalej len „ MOTOBLOUZ “, Zjednodušená akciová spoločnosť s imaním 9 195,00 € uro, registrovaná v RCS of Arras (Francúzsko) pod číslom 478 566 250, vr. kancelária na 72 rue Elie Cartan, remeselná zóna Gare d'Eau 62220 CARVIN, zastúpená pánom Jérômom Dalidetom.
Všeobecné obchodné podmienky sú sprístupnené užívateľom internetu, návštevníkom alebo zákazníkom na Stránke, kde sa s nimi dá priamo nahliadnuť a tiež im byť na jednoduchú žiadosť akýmkoľvek spôsobom oznámené.
Registráciou na Stránke Zákazník potvrdzuje, že si prečítal Všeobecné obchodné podmienky a akceptuje ich, čím sa zmluvne zaväzuje ich podmienkami. MOTOBLOUZ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo upraviť Všeobecné obchodné podmienky. V prípade úpravy sa na každú objednávku použijú Všeobecné obchodné podmienky platné v deň objednávky.
MOTOBLOUZ si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia upraviť obsah stránky alebo služby, ktoré sú na nej dostupné, a/alebo dočasne alebo natrvalo zastaviť prevádzku celej stránky alebo jej časti.